Cilah — Digital Business and Software Engineering Video

Share on:

صلة — لقاء الأعمال الرقمية وهندسة البرمجياتCode for Girls

شريك النجاح
Deema Alamer


فن تصميم البرمجيات

الشريك المعرفي
Mohamad Bahamdain


Scaling Digital Teams

الشريك المعرفي
Ali Albuhussain
Bilal Hussain